Regler för UVK:s låneutrustning

Då fler och fler nyttjar möjligheten att som medlem i UVK låna klubbens utrustning följer här riktlinjer för detta. Självklart återställs allt lånat material i gott skick på sin plats efter lån. Skulle något material skadas, vänligen skriv upp detta på en lapp på insidan av comtainerdörren. Här kommer även en lista hängas upp där man skriver upp sitt namn vid varje lånetillfälle.

Följs inte dessa (enkla och självklara) regler kommer möjligheten att låna material att försvinna.

 

1. All användning av utrustningen sker på egen risk! Grundkunskap i vindsurfing krävs för att låna.

2. Det finns EJ möjlighet att bli upphämtad med båt – man måste kunna ta sig tillbaka till bryggan för egen maskin oavsett väder och vind.

3. Ingen utrustning får lämna Alnäs område. Man får mao INTE ta med sig utrustning från området.

4. All utrustning skall återlämnas i befintligt skick på sin rätta plats.

5. Våtdräkt/flytväst/hängsele finns EJ att låna.