Registrera
Välkommen till Uppsala Vindsurfingklubbs medlemssidor!

För att bli medlem krävs att du skaffar ett konto och har betalat medlemsavgiften. Medlemsavgiften kan betalas när du har loggat in. Här nedan registrerar du ett konto. För att gå en surfkurs krävs att du har registrerat ett konto först.

Registrera ett konto

 • Lösenordet måste vara minst 7 tecken långt
Medlemsskapstyper
Du väljer om detta konto antingen är ett vanligt konto eller familjekonto. Detta går INTE att ändra i efterhand. Ett familjemedlemskap är dyrare än ett vanligt medlemskap, men i detta medlemsskap kan alla familjemedlemmar i hushållet räknas in.
 • Medlemsskap 200kr
 • Familjemedlemsskap 400kr
 
Jag vill att detta ska vara ett
familjemedlemskap*
Ett familjemedlemskap är dyrare än ett vanligt medlemskap, men i detta medlemsskap kan alla familjemedlemmar i hushållet räknas in.
Vilkor

Integritetspolicy

I Integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas. Vi värnar om din personliga integritet, och vår Integritetspolicy syftar till att förklara på vilket sätt UVK samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande. Frågor kring integritet och dataskydd kan alltid skickas till oss via kontaktformuläret på hemsidan. Du accepterar Integritetspolicyn och vår behandling av dina personuppgifter genom att använda UVKs tjänster. Du accepterar även att UVK använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig. Att läsa och förstå vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster är viktigt för oss. UVK behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig att använda vår hemsida eller våra betalningsalternativ, och vi tar största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information används av oss?

Information du ger till oss
Information som vi ber om i samband med att du registrerar ett konto.
 • För- och Efternamn
 • Personnummer
 • Adressuppgifter
 • E-postadress.
Insamlad information från dig
När våra tjänster används av dig, kan vi komma att samla in följande information för att kunna hantera ditt ärende på vår hemsida:
 • Personinformation: För- och Efternamn, Personnummer, Adress, & E-postadress.
 • Information om betalningar: Information om vilka betalningar som genomförts gällande betaldatum och summa.
All information som du förser oss med, och insamlad information är nödvändig för att vara medlem i UVK. Vad datan används till beskrivs nedan.

Vad använder vi din information till?

Utföra våra tjänster och plikter gentemot dig. Information insamlas och hämtas för att UVK ska kunna erbjuda de tjänster som du önskar använda. Denna information används till följande:
 • Identifiera och verifiera dig som person
 • Ansöka om bidrag för föreningsverksamhet
 • Göra utskick med information som är relevant för verksamheten
I kommunikationen med dig
För att kunna erbjuda relevanta erbjudanden och delge viktig information till dig används den data som insamlas om dig. Skulle du inte vilja vara mottagare av dylik information och kommunikation kan detta besked lämnas via via kontaktformuläret på UVKs hemsida.

Kommer UVK att dela din information med någon?

Under säkra former och tekniska lösningar kan din information komma att användas för att söka bidrag till föreningsverksamhet. Vi kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du väljer att ha ett betalat medlemsskap hos oss registrerat på vår webplats. När personuppgifterna inte längre behövs i enlighet med ovan beskrivning avpersonifieras ”gallras” alla dina personuppgifter och går ej att återställa eller på annat sätt härledas. Ett aktivt användarkonto som är i bruk kommer således inte gallras/avpersonifieras. Vid icke-betalt medlemsskap kommer gallring av användarkonto ske efter tre år av icke-betalt medlemsskap. Detta efter att du meddelats via e-post.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli glömd
  Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Borttagningen kan inte återkallas/återskapas och när borttagningen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.
Hur kommer du i kontakt med UVK i integritetsfrågor?
Vi nås enklast genom kontaktformuläret på vår hemsida. UVK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.
Jag godkänner 
vilkoren!